Doorstroming

Ik hoorde een inspirerend verhaal over Flowtack, een oplossing om verkeersdoorstroming te verbeteren. Flowtack maakt gebruik van grote hoeveelheden data uit allerlei systemen en voertuigen om realtime de optimale verkeersstromen te berekenen. Door het aansturen van stoplichten en signaleringsborden kan deze doorstroming gerealiseerd worden. De overheid kan daarbij bepalen wat ze belangrijk vindt, zoals sommige wegen ontzien en andere juist extra belasten. Flowtack draagt bij aan minder CO2 uitstoot en een fijnere leefomgeving.
Flowtack is succesvol beproefd in Bejing en ook in Deventer, mijn woonplaats. Ik weet niet of Flowtack nu al operationeel is in de stad, maar mijn eigen verkeersdoorstroming liet vanmorgen te wensen over. Bij een kruising met een grote doorgaande weg werd iedere keer maar één auto doorgelaten. Ik denk dat ik wel vijf minuten heb staan wachten. Minder CO2 en een betere leefomgeving zijn mooi, maar een tevreden weggebruiker lijkt me ook belangrijk. Misschien kan Flowtack daar ook nog wat aan doen.