Workshops

De afgelopen maand heb ik twee workshops geleid over de waarde van geo-informatie in projecten. Vanuit ons bedrijf hebben we daar een standaard aanpak en canvas voor bedacht. Deze aanpak hadden we in de voorbereiding van de workshop goed doorgesproken met de klant. Tenminste dat dachten we. Toen we een voorstelrondje deden en ook iedereen even de eigen verwachtingen toelichtte, bleek bij beide workshops dat iemand het niet met de opzet eens was. Dit werd in beide gevallen met veel overtuiging uitgesproken. Oftewel, de workshop moest anders.
De eerste keer dat het gebeurde, raakte ik helemaal van mijn à propos. Wat moest ik nu doen? Agenda aanpassen? Mijn reactie was om aan de deelnemers te vragen hoe ze het dan zouden willen? Foute vraag. Ze hadden ons immers gevraagd om de workshop te leiden?
Ik vertelde dat we rekening zouden houden met de bezwaren, maar wel het oorspronkelijke programma zouden volgen. Dit hebben we ook de tweede workshop gedaan. Ik zag nog niet echt vertrouwen op de gezichten, maar wel erkenning. We zijn volgens plan aan de slag gegaan en iedereen deed mee. Bij de evaluatie bevestigden alle deelnemers dat het nuttig was. Ook de mopperkonten van het begin.
Belangrijke lessen: erkenning geven aan alle meningen, vasthouden aan het oorspronkelijke plan en samen aan de slag levert altijd resultaat.

Leuk

Ter afsluiting van de workshop vroeg ik iedereen hoe ze het hadden gevonden. Ik denk dat de helft van de deelnemers reageerde met “Leuk, want…”. Veel leuk dus. Als voorzitter vond ik dat fijn om te horen.
Later moest ik hier toch nog even aan terugdenken. Leuk? Worden mensen daar beter van? Of nog belangrijker, worden hun team, klanten of organisatie daar beter van?
Ik heb zo’n 15 jaar geleden mogen mee werken aan de invoering van projectmatig werken bij een grote organisatie. We deden dat met hulp van Kernkonsult, waar een aantal consultants de methodiek Projectmatig Creëren hadden ontwikkeld. Een methodiek met veel aandacht voor de zachte en creatieve kant van projectmanagement. Ik vond het heel inspirerend en leuk.
Ik weet nog dat de manager het woord “leuk” niet wilde horen. Je doet iets om dat je beter wilt worden, efficiënter, slimmer, duurzamer, zichtbaarder, goedkoper, of wat voor doelstelling je ook maar hebt. Niet omdat het leuk is.
Ik was het toen al niet met hem eens en nog steeds niet. Als iets leuk is, is het werken aan grotere doelen gemakkelijker.