Mexico

Mexicanen zijn knap gelukkig. Dat schrijft de Volkskrant in haar serie over aardse paradijzen. Mexicanen zijn bijvoorbeeld veel gelukkiger dan hun noorderburen, de Amerikanen.
Als ik dit lees, moet ik terugdenken aan mijn studietijd 30 jaar geleden. Ik heb toen in een Mexicaans indianendorp vier maanden veldwerk gedaan naar de effecten van de arbeidsmigratie naar de VS. In mijn herinnering waren de mensen niet heel gelukkig. Ze waren arm, hadden geen toegang tot elektriciteit en schoon drinkwater en verlangden het meest naar de rijkdom die ze uit Californië kenden.
De Volkskrant stelt dat het juist andere dan economische factoren zijn die Mexicanen gelukkig maken. Het gaat om de nauwe familiebanden, maar ook om het omarmen van de dood. Mexicanen moffelen de dood niet weg, maar hebben die geïntegreerd in het leven. Ze dragen allemaal foto’s bij zich van hun overleden dierbaren en tijdens het jaarlijkse Allerzielen vieren ze samen met de doden feest op het kerkhof. Dat laatste kan ik mij goed herinneren. De mescal vloeide altijd rijkelijk. Als je daar maar genoeg van drinkt, dan kom je in contact met de overledenen en verdwijnt de angst voor de dood vanzelf.

Kopje koffie?

Guido Weijers en Paul Smit zijn een podcast begonnen waarin ze elke week een onderwerp bespreken. Hun eigen ervaringen wisselen ze af met inzichten uit onderzoek. Zeer aangenaam om naar te luisteren.
De eerste aflevering gaat over geluk. De heren onderscheiden drie vormen van geluk. De korte geluksmomentjes tijdens de dag als iets plezierig is. Tevredenheid omdat je bijvoorbeeld fijn werk hebt of goede vrienden om je heen. En zingeving, het hebben van een doel in je leven.
Weijers heeft een goede tip voor wat extra geluk. Geef eens spontaan een kopje koffie aan een vreemde. Je wordt daar op verschillende manieren blij van. Ten eerste wordt je gelukkig omdat je iemand iets geeft. Ten tweede maakt je lichaam door het contact met een ander oxytocine aan en dat geeft een goed gevoel. Tenslotte doe je iets onverwachts wat moed vraagt. Dit draagt ook bij aan geluk.
Best spannend. Eens kijken of ik het een keer durf. Zomaar een kopje koffie van iemand krijgen, lijkt me trouwens ook best leuk.

Dankboek

Hij publiceerde het al in 2017, maar ik ontdekte het pas onlangs: het Dankboek van Ernst-Jan Pfauth. Een dagboek voor een tevredener leven. In het boek kan je dagelijks drie dingen opschrijven waarvoor je dankbaar bent en waarom dat zo is. Veel onderzoeken tonen aan dat als je actief dankbaarheid beoefent, je gelukkiger, optimistischer, empathischer en vriendelijker bent.
Elke avond sta ik nu even stil bij de dag en of er dingen zijn gebeurd waarvoor ik dankbaar ben.
Vandaag was ik bijvoorbeeld mijn telefoon vergeten bij een klant. Toen ik het merkte was ik behoorlijk geïrriteerd. Het zou me later die dag flink wat tijd kosten om de telefoon op te halen. Achteraf gezien was ik best dankbaar. Mijn contactpersoon was zo aardig geweest de telefoon op te zoeken en af te geven bij een hele vriendelijke receptioniste. Ik had een leuk gesprekje met de buschauffeur die speciaal op mij wachtte toen ik de telefoon bij deze receptioniste oppikte. De busrit ging bovendien door een prachtig deel van Amersfoort.

Geld en geluk

Geld maakt niet gelukkig. Veel verhalen in de media, vooral als ze over beroemde mensen gaan, bevestigen dit spreekwoord. Toch ligt het wat genuanceerder. Geld kan wel degelijk gelukkig maken. Tenminste dat zegt geluksonderzoeker Raj Raghunathan.
Raj noemt twee belangrijke redenen waarom geld geluk vermindert. Geld leidt tot ego-centrisch gedrag wat ten koste gaat van relaties met anderen mensen. Relaties zijn echter zeer bepalend voor geluk. Daarnaast maakt geld je materialistischer, wat geluk ook in de weg staat.
Aan de andere kant kan geld je ook gelukkiger maken. Geld biedt de kans om in ervaringen investeren die je blij maken, zoals reizen en leren. Geld kan je ook inzetten om anderen te helpen, wat ook een goed gevoel geeft. Als laatste geeft geld je de mogelijkheid om vrije tijd te “kopen” en tijd is een van de belangrijkste geluksbepalende factoren.
Of geld je gelukkiger maakt, hangt dus helemaal af van hoe je je geld uitgeeft.
Wie wil mij trakteren op een reisje naar New York? Geven en beleven, daar worden we allebei gelukkig van.

Geluk

Het nastreven van geluk is één van onze belangrijkste drijfveren. Gezien recente berichtgeving in de krant is het daarbij ook heel interessant om te weten hoe gelukkig wij zijn ten opzichte van anderen. Vorige week las ik dat Nederlanders op nummer zes staan van de wereldwijde geluksranglijst. Wij staan achter de Scandinaviërs en Zwitsers.
Deze week kwam het CBS naar buiten met het onderzoek naar geluk in Nederland. Negen van de tien volwassenen in Nederland is gelukkig.
De Coursera-cursus A Life of Happiness and Fulfillment stelt dat er weliswaar verschillende factoren bepalend zijn voor geluk, maar dat geluksgevoel iets heel individueels is. Je kan niet zomaar een rijtje antwoorden optellen over bijvoorbeeld sociaal leven, leuke baan, financiële vrijheid, goede relatie, gezondheid om objectief de geluksscore vast te stellen. Mensen kunnen alleen van zichzelf zeggen in welke mate ze gelukkig zijn. Dat heeft het CBS ook gedaan. Het overgroot deel van de respondenten heeft aangegeven dat ze hun geluksgevoel een score geven van zeven of hoger. Hoe gelukkig ben jij?