Symposium

Ter ere van het bereiken van de pensioenleeftijd organiseerde een oud-collega een afscheidssymposium. Hij wilde niet ongemerkt vertrekken.
Voor de pauze verbonden drie inspirerende sprekers de onderwerpen Theologie, Leefomgeving en Technologie.
Na de pauze vertelden acht oud-collega’s iets over de acht werkomgevingen van de aankomende pensionado. Ik mocht iets vertellen over het GIS Expertise Centrum, de  projectorganisatie die vijfentwintig jaar geleden de basis legde voor breed gebruik van GIS bij de provincie Gelderland.
Aan de hand van vier succesfactoren kon ik mijn collega en het succesvolle expertisecentrum typeren: 1. pak de kansen waar je snel toegevoegde waarde kan leveren (bijvoorbeeld de aanpak van de wateroverlast in 1995), 2. zorg voor commitment op hoog niveau (de commissaris van de koningin), 3. heb een divers en eigenwijs team (natuurkundige, bosbouwer, planoloog, IT-er, geograaf) en 4. deel en vier je successen. Toen deed mijn oud-collega dat door het eerste GIS-congres van Nederland te organiseren. Nu door de organisatie van een eigen afscheidssymposium. We zullen hem niet snel vergeten.