Geeltjestornado voor prioriteren user stories

Gisteren een workshop georganiseerd met als doel de wensen en eisen van een informatieproduct te definiëren. Een informatieproduct is een app met specifieke functionaliteit en data die antwoord geeft op een specifieke vraag van een persona.  Het ging hier om een informatieproduct dat zou kunnen helpen bij de locatiekeuze van een bedrijf.

We begonnen met de presentatie van de persona: de eigenaar van het bedrijf. In een rollenspel leerden we de persona beter kennen. Vervolgens gingen we in kleine groepjes user stories schrijven op geeltjes. De groepjes rouleerden steeds en kregen daarmee alle geeltjes onder ogen. Deze ‘geeltjestornado’ zorgde er voor dat de user stories door iedereen werden gelezen, verbeterd, aangevuld en geprioriteerd. De laatste stap was samen de beste user stories selecteren. Hierna kon iedereen aangeven wat zijn of haar bijdrage aan de realisatie van het bijbehorende informatieproduct zou kunnen zijn. De komende weken gaan we aan de slag om het informatieproduct te maken.