Master

De Universiteit van Utrecht presenteert deze week haar masteropleidingen. Ik heb het geluk dat mijn dochter mij graag betrekt in de masterkeuze, dus ik mocht met haar mee naar de voorlichtingsavond.
Ik zag twee typen voorlichting. Bij sommige presentaties lag de nadruk op het hogere doel van de opleiding, waarom de studenten voor de opleiding kozen en wat ze er vervolgens allemaal mee konden. Andere opleidingen hadden veel meer de focus op de toelatingseisen, het vakkenpakket, het aantal contacturen en de opbouw van de studie.
Ook bij de studenten zag je dit onderscheid. Sommige studenten waren vooral geïnteresseerd in de inhoud, anderen meer in de praktische gang van zaken.
Mijn dochter hoorde bij de eerste groep. Haar voorkeursmaster had gelukkig een inhoudelijk en visionair verhaal. Organisaties helpen om zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen. Daar hebben we wat aan. Vanuit deze opleiding studeren er ieder jaar vijfentwintig studenten af die klaar zijn voor deze taak. Als het aan mijn dochter ligt, is zij daar straks één van.