Geo-visie

Meneer B kwam op bezoek om zich te oriënteren op de kansen en uitdagingen van GIS bij zijn organisatie. Meneer B werkt als IT-manager bij een grote infrastructuurbeheerder en hij krijgt alles van GIS onder zijn hoede.
Het Geospatial Strategy Canvas bleek een mooi hulpmiddel om hem bij te praten. Dit canvas biedt een structuur om alle aspecten van een geo-strategie in te vullen. Te beginnen met een visie en daarnaast de doelen, principes, waardeproposities en een plan voor processen, techniek en mensen.
We hadden allemaal inspiratiemateriaal voorbereid om de verschillende onderwerpen toe te lichten. Meneer B begreep de mogelijkheden. Tegelijkertijd vroeg hij zich af hoe GIS onderscheidend was van BI en Data Analytics, onderwerpen waar hij ook verantwoordelijk voor is. Om dit helder te krijgen, is het essentieel om een duidelijke visie te hebben op GIS. Meneer B gaat daar nu over nadenken. Daar zal zeker iets in staan over de kracht van het vastleggen en analyseren van ruimtelijke relaties en patronen en komen tot actionable insights.