Chasm

Erasmus University Rotterdam biedt een interessante MOOC aan op Coursera over innovation management. De MOOC legt uit wat innovatie is en hoe je innovatie implementeert in een organisatie.
De eerste lessen gaan over verschillende typen innovatie en hoe de adoptie van innovaties verloopt bij verschillende groepen  mensen.
De definitie die de docenten hanteren voor innovatie is vrij vertaald “werken aan de introductie van nieuwe apparaten, methodes of materialen die toepasbaar zijn voor commerciële of praktische doeleinden” (Schilling , 2013). Innovatiemanagement is de manier waarop organisaties en hun medewerkers hun innovatieactiviteiten organiseren.

Er zijn drie typen innovaties:
– Innovaties die gaan over een product (fysiek, output gericht), service (niet fysiek, output gericht) of proces (hoe activiteiten intern zijn georganiseerd);
– Incrementele (een beetje anders dan wat al bestaat) en radicale (compleet nieuwe) innovaties;
– Architectuur (een compleet systeem en hoe componenten samenwerken) en modulaire (een component van een systeem) innovaties.

Als het gaat om de adoptie van innovaties bespreekt de MOOC de Adoption Lifecycle van Everett Rogers (1995).

Dit model geeft het aantal mensen weer dat na verloop van tijd de innovatie adopteert vanaf het moment van introductie. Mensen vallen in verschillende categorieën.
Innovators hebben geen moeite met de complexiteit van nieuwe technologie en adopteren de innovatie meteen.
Early adopters zijn minder gericht op de technologie, maar meer op de potentiële toepassing van de innovatie. Met hun rijke verbeelding snappen zij de kansen voor de innovatie.
De Early Majority is meer praktisch. Ze willen het praktisch nut van de innovatie bewezen zien voor ze overgaan tot adoptie.
De Late Majority heeft nog meer bewijs nodig om in te stappen, terwijl Lagards heel sceptisch zijn en de innovatie vaak links laten liggen.

Interessant is de kloof tussen de Early Adopters en de Early Majority. Het waren Moore en McKenna die deze kloof, de zogenaamde chasm, hebben beschreven (Crossing the Chasm, 2002).

De chasm geeft aan dat er grote verschillen zijn tussen de tweede en derde categorie. Bij de introductie van een innovatie is het daarom erg belangrijk om te bepalen welke categorie de focus krijgt.
Early Adopters zijn visionairs. Voor deze mensen mag de innovatie nog fouten bevatten. De Early Majority wil een innovatie alleen als die gebruikswaarde heeft. Dit betekent dat de innovatie 100 procent moet doen wat die beloofd. De Early Majority vindt het bovendien belangrijk wat anderen er van vinden. Early Adopters maakt dit niets uit. Als ze de potentie zien van een innovatie, dan omarmen ze die. De Late Majority adopteert een innovatie pas als deze al breed gebruikt wordt.

Het is dus nogmaals van belang om te bepalen wie de doelgroep van de innovatie is.
Early Adopters zijn intuïtief, gemotiveerd door potentiële kansen en durven risico’s te nemen. “Zij kijken met hun ogen gesloten.”
De Early Majority is analytisch, raadpleegt anderen voor besluitvorming, gaat uit van een probleem wat wordt ervaren en doet aan risicobeheersing. “Zij kijken met hun ogen open.”
Best handig om te weten als je een innovatie wil positioneren in de markt.