Big Data Festival

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde een Big Data Festival. Rijkswaterstaat en KNMI presenteerden wat ze zoal in hun datalabs doen, bijvoorbeeld het voorspellen van asfaltkwaliteit, mist en hittestress en ook waar de meeste kans is op ongelukken.
Een van de sprekers was Bas Heijne. Heijne schetste de verandering in de beeldvorming over data. Jaren was er een heilig geloof dat data en transparantie de mensheid verder zou brengen. De laatste tijd is er door ontwikkelingen als met Facebook scepsis ontstaan. De mens is steeds minder een autonoom wezen, maar een verzameling data (dataobject) dat gemanipuleerd wordt door grote databedrijven.
Het publiek was verdeeld over de rol van de overheid. Moet de overheid ons beschermen, wetende dat de overheid ook een databedrijf is, of is de burger zelf verantwoordelijk. Allebei lijkt me. Iedereen was het er wel over eens dat educatie cruciaal is. Mensen weten maar half wat er met hun data gebeurt.